Tag Archive | กาลเทศะ

ติงกิจกรรม “กอดฟรี” แนะควรจัดให้ถูกกาลเทศะ

พล.ท.สรรเสริญ รักษาราชการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวชื่นชมเยาวชนจิตอาสาทำกิจกรรมความดี ช่วยเหลือประชาชนเพื่อ “พ่อหลวง” ติงกิจกรรมกอดฟรี แม้เจตนาดีแต่ควรให้ถูกกับกาลเทศะติงกิจกรรม “กอดฟรี” แนะควรจัดให้ถูกกาลเทศะ

เมื่อวานนี้ (24 ต.ค.) พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รักษาราชการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า ได้รับข้อมูลข่าวสารการจัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ จากประชาชนทั่วประเทศจำนวนมาก แสดงให้เห็นความรักความภักดีที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่มีต่อ “ในหลวง” ซึ่งถือเป็นภาพที่น่าประทับใจเป็นอย่างมากสำหรับทุกคนที่ได้พบเห็น รวมถึง  ชาวต่างชาติที่ได้รับการถ่ายทอดข้อมูลผ่านสื่อมวลชนช่องทางต่างๆ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นที่น่าปลื้มใจมากว่า กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อด้วยการเป็นจิตอาสาในรูปแบบต่างๆ จำนวนมากนั้น ริเริ่มมาจากกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ออกมาแสดงพลังร่วมกัน ทั้งการเป็นอาสาให้ข้อมูลข่าวสารอาสาดูแลพยาบาลช่วยเหลือผู้พิการผู้เจ็บป่วย หรือแม้แต่อาสาดูแลรักษาความสะอาดและอีกหลากหลายรูปแบบ

พล.ท.สรรเสริญ กล่าวต่อว่า อยากให้ข้อคิดแก่เยาวชนทุกคนว่า ทุกกิจกรรมที่ทำนอกจากเกิดจากเจตนาดีแล้ว ต้องพิจารณาว่ากิจกรรมเหล่านั้นเหมาะสม และความควรแก่กาลเทศะด้วย จึงจะเรียกว่าสมบูรณ์พร้อม ดีพร้อม เพราะหากกิจกรรมนั้นไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมอันดีงาม หรือไม่เหมาะควรแก่ห้วงเวลา ซึ่งเป็นช่วงเวลาแก่การแสดงความอาลัยของชาวไทยทุกคน

ความตั้งใจดีนั้นก็อาจจะไม่ได้รับคำชื่นชม สมดั่งเจตนาของผู้กระทำ อาทิ    กิจกรรมที่มีการแพร่ในโซเชียลว่าให้กอดฟรีบริเวณท้องสนามหลวงเพื่อแสดงความรักกันนั้น หากเป็นสิ่งที่จัดขึ้นจริงตามภาพข่าวที่เผยแพร่กัน ในความเห็นส่วนตัวคิดว่า น่าจะมีกิจกรรมที่เหมาะควรกว่านี้ หรือน่าทำมากกว่า