Harley-Davidson เตรียมปล่อยโมเดล Iron 1200 และ Forty Eight Special ปี 2018

มีนาคม 5, 2018 Arshi 0

ฮาร์ลีย์-เดวิดสัน ถูกผลิตขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 1989 เชื่อว่าหลายคนรู้จักกันในชื่อ“ฮาร์ลีย์”หรือในประเทศไทยเรามักเรียกกันว่า”ฮาร์เล่ย Read more..