6

BMW S675RR รถมอไซต์สปอรต์ขนาดกลาง

กุมภาพันธ์ 26, 2018 Arshi 0

หากพูดถึง BMW หลายคนคงคิดว่าเป็นรถที่ใหญ่และมีราคาที่ค่อนข้างสูง แต่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลก ซึ่งรถยี่ห้อ BMW เป็นรถที่ผลิตขึ้นในประเทศเยอรมันนี โดยประเทศนี้่ขึ้นชื Read more..